Besteed uw bouwzorgen uit aan BBB-Projects

Als u praat met mensen die zelf gebouwd of verbouwd hebben, komt u al snel tot de conclusie dat dit een zeer tijdrovende en omslachtige procedure is. Laat het ons dan nog niet hebben over al de technische en andere problemen die zich tijdens een bouwproces kunnen voordoen.

Totaalprojecten in Nieuwbouw en renovatie met intensieve opvolging

Blijkbaar is er een grote nood aan mensen met voldoende kennis en technische bagage die verantwoordelijkheden durven nemen van start tot oplevering. Freddy Pittomvils wil met BBB-Projects een professioneel raadgever zijn. Wij zijn vertrouwenspersonen die uw bouwplannen realiseren.

voorgevel

Totaalprojecten

Technieken


website door axento.be